Honours Programma Gymnasia (HPG)

                 

HPG Leerlingendag 22 januari 2016 Utrecht

Vanaf half één ontvingen wij circa 200 HPG’ers in de Nicolaikerk in Utrecht. Na een opening van José van Zwieten en Gerda Hoekstra ging de dag van start met een uiteenzetting van neuroloog Barend van Kooten over de kenmerken van het brein. Daarna gaf José van Zwieten uitleg over de examenprocedure en de werking van de community, die twee weken geleden van start is gegaan.

In de Nicolaikerk waren op verschillende plaatsen presentaties (op laptops of posters) van HPG’ers. Leerlingen konden zo elkaars werk en plannen bekijken, contacten leggen en met plakkers elkaar tips geven. Na de presentaties waren er twee rondes workshops met lezingen, vragen en discussie. Leerlingen pikten zo verschillende tips en ideeën op. We kijken terug op een inspirerende dag! Een impressie.

HPG in het nieuws

Leerling Coornhert Gymnasium organiseert sponsorloop voor blinden in het kader van haar HPG-project. Lees verder.

Utrechts Stedelijk Gymnasium 2 juli 2015

Geslaagd voor het Honoursprogramma 
Afgelopen donderdag kregen de allereerste geslaagden van het Honours Programma (HPG) hun 
certificaat uitgereikt door prof. dr. Rob van der Vaart, dean van University College in Utrecht. De
leerlingen werden toegesproken door de directrice van de SHZG, 
Gerda Hoekstra. U vindt haar toespraak hier.
Foto-impressie

Start Honours Programma Gymnasia

Het enthousiasme op de najaarsconferentie over de plannen voor een honoursprogramma binnen de gymnasia, Kreeg een vervolg op een eerste bijeenkomst op 5 maart jl.

Er werd nagedacht over alle extra’s die er al bestaan op de gymnasia, gebrainstormd over wat we uiteindelijk met een top-programma voor heel goede leerlingen willen bereiken. Opnieuw bleek dat het moeilijk is om elkaar goed te begrijpen en/of om het eens te worden. Waar de ene rector graag ziet dat leerlingen “meer van hetzelfde doen”, meer vakinhoud, meer verdieping, daar zien anderen meer in verbreding.

En waar sommigen willen dat er meer kennis wordt opgedaan, zijn anderen op zoek naar een manier om het “plezier in leren” centraal te stellen. Het is goed dat we daar tijd voor maken, zodat er duidelijkheid kan ontstaan over de visie die we hebben en de doelstellingen die we nastreven.

Aan het einde van de bijeenkomst noteerden we de zaken waarover we het eens waren:

 1. Leerlingen die het honoursprogramma volgen, sluiten hun opleiding af met een mooie cijferlijst. Er wordt op dit moment door een aantal rectoren gewerkt aan een voorstel voor de uitwerking van dit punt. Het kan betekenen:
  • met een X gemiddeld
  • met X extra vakken
  • met Cambridge Engels op niveau X
  • …
  • of een combinatie van deze punten.
 2. Leerlingen die het honoursprogramma volgen, doen “meer”. Of het gaat om verbreden of verdiepen of om allebei ligt niet per se vast. Het is aan de leerling om daarin keuzes te maken.
 3. We streven naar een civiel effect voor deze leerlingen. Dat wil zeggen dat zij terecht kunnen bij de studie van hun voorkeur aan de universiteit van hun voorkeur. Om dat te bewerkstelligen is er inmiddels gesproken met de voorzitter van de VSNU, Sijbolt Noorda, die daarop enthousiast reageerde. Er zullen vanuit de VSNU hoogleraren aan gaan sluiten bij de commissie om de samenwerking vanaf het begin goed te laten verlopen.
 4. We gaan werken aan een gezamenlijk model waarmee we het werk van de leerlingen kunnen honoreren. Op 14 mei komt een werkgroep bijeen die hieraan gaat werken. Zij zullen daarin ondersteund worden door Suzanne Sjoers & Maurice van Werkhooven, zodat de band met de pilot Klassieke talen verstevigd wordt.

Onze plannen voor het Gymnasium cum laude worden door velen gevolgd. De Vo-raad, het ministerie en universiteiten zijn zeer geïnteresseerd. We gaan ervan uit dat we op de conferentie in september met alle rectoren aan dit onderwerp verder werken.