Welkom

                 
apr 13, 2017

Nieuws


Schaaktoernooi SHZG 2016-2017

Het schaaktoernooi is gewonnen door het Erasmiaans Gymnasium, meer info.

Elsevier

Het is een goede gewoonte bescheiden te blijven, onderzoeksmethodes kritisch te bezien en ons te realiseren dat een school over meer gaat dan over resultatien (Elsevier).

Laten we - ons daarvan heus bewust - vooral ook met elkaar vieren waar we trots op mogen zijn!

Beekvliet hoort vanaf nu bij de excellente scholen.

Het Trevianum, Cygnus en Beyers Naudé hadden erg goede resultaten in de Elsevier en Sorghvliet kreeg daar zelfs de status van 'superschool'.

Openingsdag HPG

De openingsdag HPG in de Winkel van Sinkel te Utrecht op 20 september was wederom een groot succes met ruim 100 deelnemers. Zie hier een korte foto-impressie.

HPG in de pers

De Groene Amsterdammer heeft een artikel gewijd aan het onderwijs in Nederland. In het kader van (hoog)begaafdheid en HPG zijn ze ook op het USG gewijd en hebben met Hanneke Taat en 2 leerlingen gepraat. Zie artikel.

HPG-examen 18 maart 2016

Op 18 maart j.l. rondden ruim 30 leerlingen van verschillende gymnasia hun honoursproject af met een mondeling examen. Vrijwel alle leerlingen zijn geslaagd en krijgen binnenkort hun diploma uitgereikt. Een impressie.

Zilver en brons voor Nederlandse gymnasiasten bij 12e International Junior Science Olympiad in Daegu, Korea

Lees verder.

Reactie op art. Trouw en NRC.nl 5-2-2015

Over de toelatingsprocedure op gymnasia 

Namens het bestuur van de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium (SHZG) reageer ik graag op uw artikel over de toelatingsprocedures van gymnasia.

De Nederlandse zelfstandige gymnasia, die samenwerken binnen de SHZG, zijn op de hoogte van de nieuwe wetgeving en zullen zich daar vanzelfsprekend aan houden.

Rectoren van gymnasia hebben gelukkig regelmatig contact met elkaar om te overleggen, elkaar vragen te stellen, samen te leren  en na te denken. Ongetwijfeld heeft een aantal rectoren ook over de nieuwe inschrijvingsprocedure contact gehad.

Verder zijn de gymnasia zelfstandig en werken zij onder hun eigen besturen en in hun eigen gemeentes. Zij hebben in die omgevingen allemaal hun eigen afspraken gemaakt over hoe de inschrijving goed kan gaan verlopen onder de nieuwe wetgeving.

We willen ook graag duidelijk zijn over wat dat betekent, €œeen goed verlopen inschrijving€. Dat is een inschrijving waarbij de middelbare scholen het volste vertrouwen hebben in de kennis en kunde van de basisscholen, in de wijsheid van de ouders en in de wensen van de 8e-groepers zelf. Het gaat om een inschrijving die recht doet aan de belangen van een kind.

Gerda Hoekstra,
directeur SHZG