Bureau

                 

Het bureau van de SHZG is gevestigd:

APS, Gebouw Woudstede
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

 

Postadres:
Postbus 5233
2000 CE Haarlem

T: 06 145 04 715

De volgende personen zijn aan het bureau verbonden:

directeur:
mevr. drs. G.A. (Gerda) Hoekstra
info@gymnasia.nl

06-14504715

hoofd onderwijs:
mevr. drs. I.J.M. (Ingeborg) Kromhout
kromhout.gymnasia@gmail.com

06-53334572

secretaresse:
mevr. J.A. (Sandra) Aubrun
ja.aubrun@gymnasia.nl

023-5517147/06-14896941

projectleider HPG: 
mevr. drs. J. (José) van Zwieten
josevanzwieten@gymnasia.nl

De medewerkers van het bureau zijn ook bereikbaar via:

E info@gymnasia.nl