Gymnasia in cijfers

                 

De gymnasia verzamelen en vergelijken hun gegevens in de jaarlijkse gymnasiale enquete. Hieronder treft u gegevens aan van het schooljaar 2015-2016.

Aantallen
Zelfstandige gymnasia 39
gemiddeld aantal leerlingen 792 leerlingen.
gemiddelde groei (ten opzichte van 1 okt 2014) 0,74%.

Rendement
gemiddelde doorstroompercentage 91,5%.
gemiddelde studieduur 6,19 jaar.

Studie- en beroepskeuze
Keuze maatschappijprofiel 40%
Keuze betaprofiel608%
Vervolgopleiding WO 84,7%
Vervolgopleiding HBO 3,7%
Anders 11,65%

Examen
Slagingspercentage 94,3%
Gem. Schoolexamencijfer gymnasia 6,80
Gemiddeld Centraal examen gymnasia 6,85
Examengegevens per vak

Vak

CE gymnasia

CE landelijk vwo

Nederlands

6,3

6,0

Latijn

6,7

6,8

Grieks

6,6

6,7

Frans

7,1

6,4

Duits

6,8

6,3

Engels

7,5

7,0

Geschiedenis

6,8

6,5

Aardrijkskunde

6,5

6,3

Filosofie

6,9

6,8

Economie

6,5

6,3

M&O

6,5

6,4

Maatschappijwetenschappen

7,2

6,5

Wiskunde A

7,1

7,0

Wiskunde B

7,4

7,2

Wiskunde C

6,5

6,5

Natuurkunde

6,8

6,5

Scheikunde

7,3

7,0

Biologie

6,7

6,4

Kunst algemeen

6,7

7,0

Kunst beeldende vorming

6,5

6,4

Kunst muziek

6,4

6,3

Kunst drama

6,2

6,3

Muziek

6,5

6,5

Tekenen

7,2

6,7