header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
SHZG Header
header stichting het zelfstandig gymnasium

Stichting het Zelfstandig Gymnasium

Wat is gymnasiaal onderwijs?
Het is onze wens om leerlingen te laten leren voor het leven. Sed vitae discimus. Wat betekent dat op de zelfstandige gymnasia van Nederland?

Onze traditionele krachten
Gymnasia staan van oudsher bekend om heel grondige, brede en diepgaande algemene ontwikkeling. We hechten aan het belang van de klassieke talen als bron van gevoeligheid voor taal en als culturele bakermat voor filosofie, literatuur, kunst en architectuur. Ook zijn de scholen sterk in de exacte vakken. Veel van onze leerlingen kiezen voor een bèta-profiel.

Leerlingen gaan van school met een waardevol diploma. Onze docenten begeleiden leerlingen naar goede resultaten en hechten er daarbij waarde aan om dit -waar mogelijk – aan te vullen met extra perspectieven op hun vak en de samenhang met andere vakken en de wereld om hen heen.

Op onze scholen worden tal van buitenschoolse activiteiten georganiseerd, zodat leerlingen veel mogelijkheden hebben om hun interesses te ontdekken en hun talenten breed te ontwikkelen. De gymnasia hebben een lange traditie van theater en toneel. Tegenwoordig is er ook veel aandacht voor film, musical, dans en zang. Veel gymnasia hebben een debatclub en schoolorkest. Leerlingen kunnen deelnemen aan internationale uitwisselingen, Model United Nations, Lego League  en Olympiades en sporttoernooien.

Positief onderwijs
Positief onderwijs is de kern van de activiteiten van de SHZG en een inspiratiebron voor onze scholen. Ons onderwijs is bedoeld om je zelf te leren kennen, gelukkig te worden en tot bloei te komen. Onze wens is dat leerlingen wanneer zij van school gaan meer weten over wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en wat ze goed kunnen (en wat niet).

We werken samen als netwerk van gymnasia en samen met andere scholen om ons heen aan thema’s als burgerschap, welbevinden en kansengelijkheid.

We zien ‘uitzonderlijk normale’ leerlingen op onze scholen. Iedereen is welkom op onze scholen, die sociaal zeer veilig zijn en waar kinderen zich thuis voelen. Onze leerlingen zijn heel normale kinderen die een VWO aankunnen en onze leerlingen zijn ook uitzonderlijke kinderen in intelligentie, in interesses en soms met een label. En allemaal zijn ze verschillend.

We kijken naar alle leerlingen, collega’s en naar het onderwijs vanuit het waarderend perspectief. Wat lukt je wel? Wat wil je wel? We zijn daarmee gericht op ontwikkeling en groei.

Proeftuin van de toekomst
Dit geldt voor de SHZG als groep én voor iedere individuele school.

In ons onderwijs is vrije ruimte om te ontdekken, te ontwikkelen en te groeien. Dit geldt voor leerlingen, voor docenten, voor schoolleiders en voor de school als geheel. Hoe maken we ruimte om te leren voor het leven? Hoe krijgen we leerlingen met kennis en vaardigheden in zaken die er werkelijk toe doen, zoals relaties, verbinding en integratie)? Hoe krijgen we leerlingen die met zoveel plezier naar school gaan dat ze hun hele leven graag blijven leren?

Alle gymnasia

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 38 39 42 30 12 31 23 24 36 13 14 41 28 29 15 16 32 33 34 35 17 18 19 20 21 40 22 37 25 26 27

© 2022 Stichting het Zelfstandig Gymnasium | site by studio V&V