Honours Programma Gymnasia (HPG)

                 

HPG eindgesprekken 18 maart, 27 maart en 2 april 2019

Op 18 maart, 27 maart en 2 april j.l. rondden ruim 100 leerlingen van verschillende gymnasia hun honoursproject af met een eindgesprek. Alle leerlingen die hun eindgesprek hielden zijn geslaagd en krijgen binnenkort hun diploma uitgereikt. 

HPG Leerlingendag 7 december 2018 te Utrecht

De leerlingendag werd gehouden in Utrecht en er hadden zich ruim 300 leerlingen van 35 verschillende zelfstandige gymnasia in Nederland aangemeld. Na de opening door José van Zwieten hield Luk Dewulf een uiteenzetting over talent. Daarna gaf José van Zwieten uitleg over de examenprocedure en de werking van de nieuwe community.

Voorts waren er verschillende workshops met lezingen, vragen en discussies. Leerlingen pikten zo verschillende tips en ideeen op. We kijken terug op een inspirerende dag! 

Openingsdag 18 september 2019

De openingsdag werd gehouden in het pand waar het bureau van de SHZG kantoor houdt. Dit jaar was ervoor gekozen alle coördinatoren van de zelfstandige gymnasia die aan het HPG deelnemen uit te nodigen en de dag werd goed bezocht. 

HPG in het nieuws

Leerling Coornhert Gymnasium organiseert sponsorloop voor blinden in het kader van haar HPG-project. Lees verder.

HPG in de pers

De Groene Amsterdammer heeft een artikel gewijd aan het onderwijs in Nederland. In het kader van (hoog)begaafdheid en HPG zijn ze ook op het USG geweest en hebben met Hanneke Taat en 2 leerlingen gepraat. Zie artikel

Meer informatie Honours Programma Gymnasia

Het enthousiasme op de najaarsconferentie over de plannen voor een honoursprogramma binnen de gymnasia, Kreeg een vervolg op een eerste bijeenkomst op 5 maart jl.

Er werd nagedacht over alle extra's die er al bestaan op de gymnasia, gebrainstormd over wat we uiteindelijk met een top-programma voor heel goede leerlingen willen bereiken. Opnieuw bleek dat het moeilijk is om elkaar goed te begrijpen en/of om het eens te worden. Waar de ene rector graag ziet dat leerlingen meer van hetzelfde doen, meer vakinhoud, meer verdieping, daar zien anderen meer in verbreding.

En waar sommigen willen dat er meer kennis wordt opgedaan, zijn anderen op zoek naar een manier om het plezier in leren centraal te stellen. Het is goed dat we daar tijd voor maken, zodat er duidelijkheid kan ontstaan over de visie die we hebben en de doelstellingen die we nastreven.

Aan het einde van de bijeenkomst noteerden we de zaken waarover we het eens waren:

 1. Leerlingen die het honoursprogramma volgen, sluiten hun opleiding af met een mooie cijferlijst. Er wordt op dit moment door een aantal rectoren gewerkt aan een voorstel voor de uitwerking van dit punt. Het kan betekenen:
  • met een X gemiddeld
  • met X extra vakken
  • met Cambridge Engels op niveau X
  • of een combinatie van deze punten.
 2. Leerlingen die het honoursprogramma volgen, doen meer. Of het gaat om verbreden of verdiepen of om allebei ligt niet per se vast. Het is aan de leerling om daarin keuzes te maken.
 3. We streven naar een civiel effect voor deze leerlingen. Dat wil zeggen dat zij terecht kunnen bij de studie van hun voorkeur aan de universiteit van hun voorkeur. Om dat te bewerkstelligen is er inmiddels gesproken met de voorzitter van de VSNU, Sijbolt Noorda, die daarop enthousiast reageerde. Er zullen vanuit de VSNU hoogleraren aan gaan sluiten bij de commissie om de samenwerking vanaf het begin goed te laten verlopen.
 4. We gaan werken aan een gezamenlijk model waarmee we het werk van de leerlingen kunnen honoreren. Op 14 mei komt een werkgroep bijeen die hieraan gaat werken. Zij zullen daarin ondersteund worden door Suzanne Sjoers & Maurice van Werkhooven, zodat de band met de pilot Klassieke talen verstevigd wordt.

Onze plannen voor het Gymnasium cum laude worden door velen gevolgd. De Vo-raad, het ministerie en universiteiten zijn zeer geinteresseerd. We gaan ervan uit dat we op de conferentie in september met alle rectoren aan dit onderwerp verder werken.


           
                 
     
           
Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.