Honours Programma Gymnasia (HPG)

                 

Openingsdag HPG

De openingsdag HPG in de Winkel van Sinkel te Utrecht op 20 september was wederom een groot succes met ruim 100 deelnemers. Zie hier een korte foto-impressie

 

HPG examen 18 maart 2016

Op 18 maart j.l. rondden ruim 30 leerlingen van verschillende gymnasia hun honoursproject af met een mondeling examen. Vrijwel alle leerlingen zijn geslaagd en krijgen binnenkort hun diploma uitgereikt. Een impressie

HPG Leerlingendag 22 januari 2016 Utrecht

Vanaf half tien ontvingen wij circa 200 HPG'ers in de Nicolaikerk in Utrecht. Na een opening van José van Zwieten en Gerda Hoekstra ging de dag van start met een uiteenzetting van neuroloog Barend van Kooten over de kenmerken van het brein. Daarna gaf José van Zwieten uitleg over de examenprocedure en de werking van de community, die twee weken geleden van start is gegaan.

In de Nicolaikerk waren op verschillende plaatsen presentaties (op laptops of posters) van HPG'ers. Leerlingen konden zo elkaars werk en plannen bekijken, contacten leggen en met plakkers elkaar tips geven. Na de presentaties waren er twee rondes workshops met lezingen, vragen en discussie. Leerlingen pikten zo verschillende tips en ideeen op. We kijken terug op een inspirerende dag! Een impressie.

HPG in het nieuws

Leerling Coornhert Gymnasium organiseert sponsorloop voor blinden in het kader van haar HPG-project. Lees verder.

HPG in de pers

De Groene Amsterdammer heeft een artikel gewijd aan het onderwijs in Nederland. In het kader van (hoog)begaafdheid en HPG zijn ze ook op het USG gewijd en hebben met Hanneke Taat en 2 leerlingen gepraat. Zie artikel

Utrechts Stedelijk Gymnasium 2 juli 2015

Geslaagd voor het Honoursprogramma. 
Afgelopen donderdag kregen de allereerste geslaagden van het Honours Programma (HPG) hun  certificaat uitgereikt door prof. dr. Rob van der Vaart, dean van University College in Utrecht. De leerlingen werden toegesproken door de directrice van de SHZG, 
Gerda Hoekstra. U vindt haar toespraak hier.
Foto-impressie

Start Honours Programma Gymnasia

Het enthousiasme op de najaarsconferentie over de plannen voor een honoursprogramma binnen de gymnasia, Kreeg een vervolg op een eerste bijeenkomst op 5 maart jl.

Er werd nagedacht over alle extra's die er al bestaan op de gymnasia, gebrainstormd over wat we uiteindelijk met een top-programma voor heel goede leerlingen willen bereiken. Opnieuw bleek dat het moeilijk is om elkaar goed te begrijpen en/of om het eens te worden. Waar de ene rector graag ziet dat leerlingen meer van hetzelfde doen, meer vakinhoud, meer verdieping, daar zien anderen meer in verbreding.

En waar sommigen willen dat er meer kennis wordt opgedaan, zijn anderen op zoek naar een manier om het plezier in leren centraal te stellen. Het is goed dat we daar tijd voor maken, zodat er duidelijkheid kan ontstaan over de visie die we hebben en de doelstellingen die we nastreven.

Aan het einde van de bijeenkomst noteerden we de zaken waarover we het eens waren:

 1. Leerlingen die het honoursprogramma volgen, sluiten hun opleiding af met een mooie cijferlijst. Er wordt op dit moment door een aantal rectoren gewerkt aan een voorstel voor de uitwerking van dit punt. Het kan betekenen:
  • met een X gemiddeld
  • met X extra vakken
  • met Cambridge Engels op niveau X
  • of een combinatie van deze punten.
 2. Leerlingen die het honoursprogramma volgen, doen meer. Of het gaat om verbreden of verdiepen of om allebei ligt niet per se vast. Het is aan de leerling om daarin keuzes te maken.
 3. We streven naar een civiel effect voor deze leerlingen. Dat wil zeggen dat zij terecht kunnen bij de studie van hun voorkeur aan de universiteit van hun voorkeur. Om dat te bewerkstelligen is er inmiddels gesproken met de voorzitter van de VSNU, Sijbolt Noorda, die daarop enthousiast reageerde. Er zullen vanuit de VSNU hoogleraren aan gaan sluiten bij de commissie om de samenwerking vanaf het begin goed te laten verlopen.
 4. We gaan werken aan een gezamenlijk model waarmee we het werk van de leerlingen kunnen honoreren. Op 14 mei komt een werkgroep bijeen die hieraan gaat werken. Zij zullen daarin ondersteund worden door Suzanne Sjoers & Maurice van Werkhooven, zodat de band met de pilot Klassieke talen verstevigd wordt.

Onze plannen voor het Gymnasium cum laude worden door velen gevolgd. De Vo-raad, het ministerie en universiteiten zijn zeer geinteresseerd. We gaan ervan uit dat we op de conferentie in september met alle rectoren aan dit onderwerp verder werken.


           
                 
     
           
Akkoord
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en je toegang te geven tot onze social media.
Door gebruik te maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je akkoord met ons cookiebeleid. Je kan cookies ook niet accepteren.