header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
SHZG Header
header stichting het zelfstandig gymnasium

Stichting het Zelfstandig Gymnasium

De SHZG wil de gymnasia ook ondersteunen bij de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs. Vanuit de aangescherpte eisen in de nieuwe wetgeving, maar vooral vanuit intrinsieke motivatie om leerlingen voor te bereiden op hun rol in de samenleving. De gymnasia willen daarbij graag van elkaar en van experts leren. In 2021-2022 en 2022-2023 heeft bureau Common Ground op verzoek van de SHZG leernetwerken voor gymnasia begeleid waarbij de deelnemende scholen in een reeks van bijeenkomsten verder hebben gebouwd aan hun burgerschapsonderwijs.

In schooljaar 2023-2024 wordt gekozen voor losse themabijeenkomsten die wederom begeleid worden door Bureau Common Ground.  Scholen kunnen er voor kiezen om aan alle sessies mee te doen of alleen aan te sluiten bij de bijeenkomst die het best past bij de eigen leervragen. Centraal staat opnieuw een combinatie van kennisoverdracht en uitwisseling tussen deelnemers. De bijeenkomsten vinden plaats in de periode januari-mei 2024 en de volgende thema’s komen aan bod:

  • Burgerschap Visie en leerlijn voor burgerschap: werken aan een aansprekend, samenhangend en doelgericht curriculum.
  • Geschikte werkvormen voor het team: hoe betrek je collega’s bij het ontwikkelen van burgerschapsonderwijs
  • Inrichten van kwaliteitszorg: hoe breng je zo goed en zo efficiënt mogelijk in kaart of de doelen in burgerschapsonderwijs daadwerkelijk behaald worden?  
  • Het bespreken van controversiële onderwerpen met leerlingen: welke verschillende (gespreks)aanpakken zijn er voor het behandelen van controversiële onderwerpen en hoe weeg je deze af?

© 2024 Stichting het Zelfstandig Gymnasium | site by studio V&V