header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
SHZG Header
header stichting het zelfstandig gymnasium

Stichting het Zelfstandig Gymnasium

De Stichting Het Zelfstandig Gymnasium is een overkoepelende stichting voor de 41 zelfstandige gymnasia in Nederland. Deze zelfstandige gymnasia zijn vo-scholen die intelligente en nieuwsgierige kinderen uit alle bevolkingsgroepen verwelkomen en ruimte en begeleiding bieden om zich intellectueel, persoonlijk en sociaal breed te ontwikkelen. De zelfstandige gymnasia bieden een kleinschalige, veilige omgeving waar leren leuk én moeilijk mag zijn, met een uitgebreide ondersteuningsstructuur, een breed georiënteerd curriculum en klassieke talen als bron van inspiratie en taalbegrip.  

De SHZG verbindt, vertegenwoordigt en inspireert de 41 gymnasia. Tijdens conferenties voor rectoren en conrectoren, leergangen, collegiale visitaties, actie-onderzoeken, (digitale) uitwisselingsbijeenkomsten netwerkbijeenkomsten ontwikkelen wij gezamenlijk onze kennis, in verbinding met de buitenwereld. Onderwerpen die op dit moment bijzondere aandacht krijgen zijn: kansengelijkheid, burgerschap en welbevinden.

De SHZG werkt in alle activiteiten vanuit het waarderend perspectief. We kijken naar aanwezige krachten, versterken wat werkt en richten ons op ontwikkeling. Naar eigen belangstelling nemen scholen deel aan activiteiten of haken zij aan op thema’s.

© 2024 Stichting het Zelfstandig Gymnasium | site by studio V&V