header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
SHZG Header
header stichting het zelfstandig gymnasium

Stichting het Zelfstandig Gymnasium

De Stichting Het Zelfstandig Gymnasium is een overkoepelende stichting voor 42 zelfstandige gymnasia in Nederland. Deze scholen werken aan positief onderwijs, aan waardevolle diploma’s voor alle leerlingen en zijn proeftuinen voor onderwijsontwikkeling. De SHZG verbindt, vertegenwoordigt en inspireert deze scholen.

De SHZG ziet het als haar taak schoolleidingen te versterken, thema’s die in scholen leven te veralgemeniseren en het gymnasiaal onderwijs naar buiten toe te definiëren en te profileren.

De SHZG werkt in alle activiteiten vanuit het waarderend perspectief. We kijken naar aanwezige krachten, versterken wat werkt en richten ons op ontwikkeling. Naar eigen belangstelling nemen scholen deel aan activiteiten of haken zij aan op thema’s.

© 2022 Stichting het Zelfstandig Gymnasium | site by studio V&V