header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
SHZG Header
header stichting het zelfstandig gymnasium

Stichting het Zelfstandig Gymnasium

Een van de doelstellingen van de SHZG is om thema’s die in de scholen leven met elkaar verder te brengen. De onderwerpen die op dit moment bijzondere aandacht krijgen zijn: kansengelijkheid, gymnasia en burgerschap, welbevinden en een flexibele onderwijsorganisatie.

Wat doen we zoal met deze thema’s?

Kansengelijkheid:

 • We zijn onder begeleiding van onderzoekers van de Vrije Universiteit van Amsterdam in schooljaar 2020-2021 een een actie-onderzoek gestart om met de gymnasia gerichter te werken aan aanpakken om kansengelijkheid te bevorderen. Het onderzoek, waar 22 gymnasia aan meedoen, richt zich op leerlingen met een migratieachtergrond en leerlingen met een lagere sociaal-economische achtergrond. Het is de bedoeling dat we interventies ontwikkelen op het gebied van instroom, voorkomen van afstroom/uitstroom en het vergroten van “thuisgevoel” (feelings of belonging) van alle leerlingen op de gymnasia. Op die manier hopen we te bereiken dat de dat de gymnasia beter toegankelijk worden voor leerlingen van diverse achtergronden en dat alle leerlingen gelijke kansen hebben om de opleiding ook met succes af te ronden.
 • Voor de start van het actieonderzoek hadden we een werkgroep kansengelijkheid waarin zo’n 12 scholen onderling ervaringen en plannen uitwisselden voor verdere acties op dit thema.
 • Op onze conferenties voor (con)rectoren hebben we verschillende programmaonderdelen aan kansengelijkheid gewijd: een lezing van professor Sabine Severiens van de Erasmusuniversiteit, van Iliass El Hadioui over De Tranformatieve school, workshops over o.a. talentklassen in Rotterdam, Parnassos op het JvO-Gymnasium Amersfoort en coaching door Krachtwijken op het Christelijk Gymnasium Utrecht.
 • De SHZG is lid van de Coalitie tegen segregatie in het onderwijs van het Ministerie van OCW
 • In september 2020 schreven we over dit thema een notitie: Kansengelijkheid op de gymnasia

Gymnasia en burgerschap:

 • In het najaar 2021 heeft burgerschapsexpert Bram Eidhof van Bureau Common Ground met ons gesproken over mogelijkheden om het burgerschapsonderwijs een stap verder te brengen. Als uitvloeisel van deze conferentie zijn twee leernetwerken Burgerschap ontstaan waar in totaal 13 gymnasia aan meedoen. Deze netwerken zijn begin 2022 van start gegaan onder begeleiding van Bureau Common Ground.
 • In 2020 heeft Kokkie van Oeveren, vakdidactica GTC en LTC op één van onze conferenties een workshop gegeven over vernieuwing van vakdidactiek bij Klassieke Talen zodat burgerschapsonderwijs een duidelijke plek kan hebben in literatuurlessen.

Welbevinden:

 • Al jaren besteden we op onze conferenties en opleidingen aandacht aan de positieve psychologie en hoe inzichten hieruit ons onderwijs en onze organisaties kunnen versterken.
 • Op de najaarsconferenties hebben we workshops Energie en balans gegeven.
 • We hebben onderlinge uitwisseling georganiseerd over het thema ‘versterking van het welbevinden van leerlingen in corona-tijd’, samen met dr. Rinka van Zundert van Leer- en Veerkracht.
 • We organiseren de uitwisseling van ervaringen en ideeën tussen de (con)rectoren tijdens maandelijkse Teams-bijeenkomsten.
 • Ook in 2021 verzorgen we weer een leergang voor schoolleiders: ‘Persoonlijk leiderschap in positief onderwijs’
 • In 2016 hebben we een actie-onderzoek opgezet over het versterken van motivatie.

Flexibele onderwijsorganisatie:

 • We organiseren (digitale) bijeenkomsten over het thema: ‘Flexibele onderwijsorganisatie’, met uitwisseling tussen scholen die op verschillende manieren experimenteren met andere onderwijsroosters.
 • We bouwen veel ervaring op via het Honours Programma van de Gymnasia (HPG) waarin 30 scholen invulling geven aan vernieuwend en zelfgestuurd onderwijs voor leerlingen in de bovenbouw.

© 2022 Stichting het Zelfstandig Gymnasium | site by studio V&V