header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
SHZG Header
header stichting het zelfstandig gymnasium

Stichting het Zelfstandig Gymnasium

Een van de doelstellingen van de SHZG is om thema’s die in de scholen leven met elkaar verder te brengen. De onderwerpen die op dit moment bijzondere aandacht krijgen zijn: kansengelijkheid, gymnasia en burgerschap, welbevinden en een flexibele onderwijsorganisatie.

Wat doen we zoal met deze thema’s?

Kansengelijkheid:

 • We hebben een werkgroep waarin zo’n 12 scholen onderling ervaringen uitwisselen en plannen maken voor verdere acties op dit thema.
 • Op onze conferenties voor (con)rectoren hebben we verschillende programmaonderdelen aan kansengelijkheid gewijd: een lezing van professor Sabine Severiens van de Erasmusuniversiteit, van Iliass El Hadioui over De Tranformatieve school, workshops over o.a. talentklassen in Rotterdam, Parnassos op het JvO-Gymnasium Amersfoort en coaching door Krachtwijken op het Christelijk Gymnasium Utrecht.
 • De SHZG is lid van de Coalitie tegen segregatie in het onderwijs van het Ministerie van OCW
 • We zijn in het voorjaar van 2021 een actie-onderzoek gestart om zo met een aantal gymnasia gerichter te experimenteren met aanpakken om kansengelijkheid te bevorderen.
 • In september 2020 schreven we over dit thema een notitie: Kansengelijkheid op de gymnasia

Gymnasia en burgerschap:

 • Op onze najaarsconferentie heeft Kokkie van Oeveren, vakdidactica GTC en LTC een workshop gegeven over vernieuwing van vakdidactiek bij Klassieke Talen zodat burgerschapsonderwijs een duidelijke plek kan hebben in literatuurlessen.
 • In het najaar 2021 willen we samen met de scholen kijken hoe we de activiteiten rond burgerschap verder kunnen brengen. Mogelijk starten we daarvoor ook weer een actie-onderzoek op.

Welbevinden:

 • Al jaren besteden we op onze conferenties en opleidingen aandacht aan de positieve psychologie en hoe inzichten hieruit ons onderwijs en onze organisaties kunnen versterken.
 • Op de najaarsconferenties hebben we workshops Energie en balans gegeven.
 • We hebben onderlinge uitwisseling georganiseerd over het thema ‘versterking van het welbevinden van leerlingen in corona-tijd’, samen met dr. Rinke van Zundert van Leer- en Veerkracht.
 • We organiseren de uitwisseling van ervaringen en ideeën tussen de (con)rectoren tijdens maandelijkse Teams-bijeenkomsten.
 • Ook in 2021 verzorgen we weer een leergang voor schoolleiders: ‘Persoonlijk leiderschap in positief onderwijs’
 • In 2016 hebben we een actie-onderzoek opgezet over het versterken van motivatie.

Flexibele onderwijsorganisatie:

 • We organiseren (digitale) bijeenkomsten over het thema: ‘Flexibele onderwijsorganisatie’, met uitwisseling tussen scholen die op verschillende manieren experimenteren met andere onderwijsroosters.
 • We bouwen veel ervaring op via het Honours Programma van de Gymnasia (HPG) waarin 30 scholen invulling geven aan vernieuwend en zelfgestuurd onderwijs voor leerlingen in de bovenbouw.

© 2021 Stichting het Zelfstandig Gymnasium | site by studio V&V