header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
SHZG Header
header stichting het zelfstandig gymnasium

Stichting het Zelfstandig Gymnasium

Het HPG is een ontwikkelingstraject voor leerlingen van de bovenbouw. Met het programma verdiepen leerlingen zich in een persoonlijk gekozen onderwerp, ontwikkelen zij zich op hun eigen manier in een aantal competenties en leren zij zichzelf beter kennen.

Deelnemers starten in klas 4 met het HPG. Zij kiezen een eigen project en worden daarin gecoacht door een begeleider van de school. Leerlingen zijn volledig vrij in hun keuze voor een onderwerp. Deze vrijheid levert prachtige projecten op: van een zelfgeschreven opera tot een eigen uitzendbureau. Het schrijven van een poëziebundel of de organisatie van ‘The blind run’. Alles kan en mag. Gaandeweg ontwikkelen de leerlingen zich ook in een zestal competenties die we hebben gekozen in samenspraak met de buitenwereld. In klas 6 stellen leerlingen een portfolio samen dat door twee begeleiders van een ander gymnasium wordt beoordeeld. Zij voeren hierover vervolgens een Honoursgesprek met de leerling om het traject af te ronden. Leerlingen die het hele programma succesvol afronden ontvangen daarvoor een Honours-certificaat.

Inmiddels werken ongeveer 30 gymnasia samen binnen HPG. Het is een ‘eeuwigdurende pilot’ voor en door scholen. De SHZG coördineert, faciliteert en organiseert, maar het programma is een gezamenlijk traject van de scholen zelf. Veel meer informatie over het HPG is te vinden op deze eigen website.

In 2022 hebben we onderzoek gedaan naar de impact van het HPG op leerlingen en op begeleiders, in samenwerking met het lectoraat Talentontwikkeling in Hoger Onderwijs en Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen. Over de impact op begeleiders verscheen een artikel in Didactief en we schreven een eigen artikel met de bevindingen uit beide onderzoeken.

© 2024 Stichting het Zelfstandig Gymnasium | site by studio V&V