header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
SHZG Header
header stichting het zelfstandig gymnasium

Stichting het Zelfstandig Gymnasium

Actieonderzoek naar het vergroten van kansengelijkheid op categorale gymnasia...
lees meer
In een uitgebreid en genuanceerd artikel heeft weekblad De Groene Amsterdamme...
lees meer
In deze brief staat de eerste reactie van de SHZG op advies Onderwijsraad ove...
lees meer

In Nederland werken 42 zelfstandige gymnasia aan positief onderwijs, aan een goede persoonlijke ontwikkeling en aan waardevolle diploma’s voor alle leerlingen. De gymnasia zijn bovendien vaak proeftuinen voor onderwijsontwikkeling. De SHZG verbindt, vertegenwoordigt en inspireert deze scholen. Tijdens conferenties, leergangen, collegiale visitaties, actie-onderzoeken en netwerkbijeenkomsten ontwikkelen wij gezamenlijk onze kennis, in verbinding met de buitenwereld.

Alle gymnasia

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 38 39 42 30 12 31 23 24 36 13 14 41 28 29 15 16 32 33 34 35 17 18 19 20 21 40 22 37 25 26 27

© 2021 Stichting het Zelfstandig Gymnasium | site by studio V&V