header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
SHZG Header
header stichting het zelfstandig gymnasium

Stichting het Zelfstandig Gymnasium

De Volkskrant publiceerde onze reactie op een aantal artikelen en ingezonden...
lees meer
,,We kiezen in Nederland best vroeg voor een bepaalde schoolsoort. Er zijn le...
lees meer
We kijken terug op een zeer positieve conferentie op 6 juni ove...
lees meer

De Stichting Het Zelfstandig Gymnasium is een overkoepelende stichting voor de 42 zelfstandige gymnasia in Nederland. Deze scholen zijn reguliere vo-scholen die intelligente en nieuwsgierige kinderen uit alle bevolkingsgroepen verwelkomen en ruimte en begeleiding bieden om zich intellectueel, persoonlijk en sociaal breed te ontwikkelen. De 42 gymnasia bieden een kleinschalige, veilige omgeving waar leren leuk én moeilijk mag zijn, met een uitgebreide ondersteuningsstructuur, breed georiënteerd curriculum en klassieke talen als bron van inspiratie en taalbegrip.  

De SHZG verbindt, vertegenwoordigt en inspireert deze scholen. Tijdens conferenties, leergangen, collegiale visitaties, actie-onderzoeken en netwerkbijeenkomsten ontwikkelen wij gezamenlijk onze kennis, in verbinding met de buitenwereld. Onderwerpen die op dit moment bijzondere aandacht krijgen zijn: kansengelijkheid, burgerschap en welbevinden.

Alle gymnasia

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 38 39 42 30 12 31 23 24 36 13 14 41 28 29 15 16 32 33 34 35 17 18 19 20 21 40 22 37 25 26 27

© 2023 Stichting het Zelfstandig Gymnasium | site by studio V&V