header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium

Stichting het Zelfstandig Gymnasium

Een inspirerend symposium met bijdragen van onder meer Mariëtte Lusse en Lene...
lees meer
Het Honours Programma Gymnasia heeft zich in tien jaar ontwikkeld tot een pro...
lees meer
Samen met het Trimbos Instituut organiseert de SHZG in het schooljaar 2023-20...
lees meer

De Stichting Het Zelfstandig Gymnasium is een overkoepelende stichting voor de 41 zelfstandige gymnasia in Nederland. Deze scholen zijn reguliere vo-scholen die intelligente en nieuwsgierige kinderen uit alle bevolkingsgroepen verwelkomen en ruimte en begeleiding bieden om zich intellectueel, persoonlijk en sociaal breed te ontwikkelen. De 41 gymnasia bieden een kleinschalige, veilige omgeving waar leren leuk én moeilijk mag zijn, met een uitgebreide ondersteuningsstructuur, een breed georiënteerd curriculum en klassieke talen als bron van inspiratie en taalbegrip.  

De SHZG verbindt, vertegenwoordigt en inspireert deze scholen. Tijdens conferenties, leergangen, collegiale visitaties, actie-onderzoeken en netwerkbijeenkomsten ontwikkelen wij gezamenlijk onze kennis en vaardigheden, in verbinding met de buitenwereld. Onderwerpen die op dit moment bijzondere aandacht krijgen zijn: kansengelijkheid, burgerschap en welbevinden.

Alle gymnasia

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

© 2024 Stichting het Zelfstandig Gymnasium | site by studio V&V