header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
SHZG Header
header stichting het zelfstandig gymnasium

Stichting het Zelfstandig Gymnasium

Het verhaal en de veranderambitie van de gymnasia

De maatschappij bevraagt de gymnasia en daagt ze uit. Het Nederlandse onderwijs blijkt onvoldoende in staat om gelijke kansen te creëren en maatschappelijke segregatie neemt eerder toe dan af. In dat licht wordt de positie van de zelfstandige gymnasia stevig ter discussie gesteld. De gymnasia willen een goed antwoord hebben op de dilemma’s van deze tijd en zo een waardevolle plek in het voortgezet onderwijs blijven vervullen. Wij zijn ervan overtuigd dat het gymnasium een prachtige vorm van onderwijs is waar cognitief sterke leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot nieuwsgierige, creatieve en betrokken volwassenen die een betekenisvolle rol kunnen spelen in de maatschappij. Een maatschappij die ook in de toekomst mensen met breed georiënteerde denkkracht en verbeeldingskracht nodig heeft.

Wij vinden dat de toegang tot dit onderwijs echter niet afhankelijk mag zijn van omstandigheden waar een leerling geen invloed op heeft zoals sociale of culturele achtergrond of sociaal-economische middelen. Gesprekken onderling en met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld over deze uitdagingen en over onze positie hebben geleid tot de volgende formulering van onze identiteit, kracht en veranderambitie.

Wat zijn zelfstandige gymnasia?

Zelfstandige gymnasia zijn reguliere vo-scholen die intelligente en nieuwsgierige kinderen uit alle bevolkingsgroepen verwelkomen en ruimte en begeleiding bieden om zich intellectueel, persoonlijk en sociaal breed te ontwikkelen. Het is onze wens om leerlingen te laten leren voor het leven. We hebben een gemêleerde groep leerlingen in onze scholen: allemaal leerlingen die VWO aankunnen, soms uitzonderlijk intelligent en ook een flinke groep leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte.

Wat is de kracht van de zelfstandige gymnasia?

De zelfstandige gymnasia bieden een kleinschalige, veilige omgeving waar leren leuk én moeilijk mag zijn, met een uitgebreide ondersteuningsstructuur, een breed georiënteerd curriculum en klassieke talen als bron van inspiratie en taalbegrip. Op onze scholen worden tal van buitenschoolse activiteiten georganiseerd, zodat leerlingen veel verschillende mogelijkheden hebben om hun interesses te ontdekken en hun talenten breed te ontwikkelen. Bijvoorbeeld in een toneelvereniging, klimaatclub, GSA, debatclub, goede doelenverenging, big band, filmclub, creatief atelier, roboticateam of schoolkoor.

Hoe willen de gymnasia zich ontwikkelen?

De gymnasia hebben de ambitie om opener te worden door toegankelijker en inclusiever te zijn voor een meer diverse groep leerlingen, financiële drempels voor ons onderwijs weg te nemen en een sterkere verbinding te leggen tussen onze scholen en de samenleving om ons heen.

Daarom zijn veel gymnasia intensief bezig met een actieonderzoek kansengelijkheid in samenwerking met de Vrije Universiteit. Verder wordt er gewerkt aan een instroomroute voor leerlingen die na twee jaar brugklas er achter komen dat ze toch graag gymnasium zouden doen.Alle gymnasia

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

© 2024 Stichting het Zelfstandig Gymnasium | site by studio V&V