header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
SHZG Header
header stichting het zelfstandig gymnasium

Stichting het Zelfstandig Gymnasium

Het Honours Programma Gymnasia heeft zich in tien jaar ontwikkeld tot een pro...
lees meer
Samen met het Trimbos Instituut organiseert de SHZG in het schooljaar 2023-20...
lees meer
De Volkskrant publiceerde onze reactie op een aantal artikelen en ingezonden...
lees meer

Platform Profielonderwijs

Het Platform Profielonderwijs is een netwerk van 14 profielorganisaties die zich ieder richten op een andere vorm van talentontwikkeling. Met het Platform zijn we een gespreksgroep gestart met andere profielen, waaronder TTO, Global Citizen Network, Technasium en VCPS. Op een laagdrempelige manier wisselen wij eens per kwartaal met elkaar ervaringen en informatie uit. Thema’s die de afgelopen jaren aan de orde zijn gekomen, waren bijvoorbeeld waarderend auditen, kwaliteitszorg en hybride profielonderwijs. In 2023 zal de aandacht vooral uitgaan naar het vergroten van de toegankelijkheid van talentonderwijs en naar de vraag hoe we onze expertise, methodieken, instrumenten en netwerken breder kunnen inzetten.

Ministerie van OCW

De SHZG maakt deel uit van de Coalitie tegen segregatie in het onderwijs van het ministerie van OCW. Samen met andere onderwijsorganisaties en gemeenten delen we kennis en stellen we deze ook beschikbaar voor andere belangstellenden. In 2022 droegen we bij aan de Inspiratiebijeenkomst van de Coalitie met een presentatie over ons Actieonderzoek Kansengelijkheid. Kijk hier voor meer informatie

OCW

VO-raad

We hebben constructieve gesprekken met de VO-Raad over actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Voorzitter Henk Hagoort van de VO-Raad schoof begin 2023 aan bij een overleg met het bestuur van de SHZG. Dat was enerzijds een mooie gelegenheid om het gesprek te voeren over de ontwikkelingen waar onze scholen mee bezig zijn, zoals het vergoten van de toegankelijkheid en kansengelijkheid van gymnasia en de zorgen die er zijn over het mentale welzijn van leerlingen en personeel, die groter zijn geworden na de coronatijd. En anderzijds kon Henk met ons delen hoe de VO-Raad als koepelorganisatie de scholen probeert te ondersteunen.

vo-raad

Tweede Kamer

In oktober 2021 was Paul van Meenen, Tweede Kamerlid (D66) en lid van de vaste kamercommissie Onderwijs te gast op onze najaarsconferentie. We spraken met hem onder meer over kansengelijkheid, burgerschapsvorming, latere selectie, de aansluiting tussen PO en VO en het Centraal Examen. Het is altijd goed om uit te wisselen wat er leeft binnen de gymnasia én om te horen welke thema’s politiek sterk leven. Om die reden nodigen wij regelmatig gasten uit de Tweede Kamer uit om met elkaar van gedachten te wisselen.

© 2024 Stichting het Zelfstandig Gymnasium | site by studio V&V