header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
SHZG Header
header stichting het zelfstandig gymnasium

Stichting het Zelfstandig Gymnasium

De leerlingen van klas 6 die dit jaar meededen aan het Honours Programma Gymn...
lees meer
Voor het actieonderzoek naar het vergroten van kansengelijkheid op de gymnasi...
lees meer
In een mooi artikel van het Expertisepunt LOB vertellen Yvonne Lommen en José...
lees meer

Zelfstandige scholen kleine scholen?

Gemiddeld heeft een zelfstandig gymnasium 746 leerlingen per school. Dit aantal is iets gedaald ten opzichte van 813 in 2015-2016.
In totaal bezoeken 31.342 leerlingen in schooljaar 2020-2021 in Nederland een zelfstandig gymnasium (in schooljaar 2015-2016 was dit aantal 32.532).

Slagingspercentages en gemiddelde examencijfers

In algemene zin liggen de slagingspercentages van de zelfstandige gymnasia ruim boven de 90%: 92.2 % in 2017, 91.4% in 2018, 91.3% in 2019 (landelijke score op VWO-niveau is respectievelijk 89.5%, 90.0% en 89.1%).
In dezelfde jaren lagen de cijfers voor het Centrale Examen op 6.82 in 2017 (VWO landelijk 6.54), op 6.77 in 2018 (VWO landelijk 6.55) en in 2019 op 6.78 (VWO landelijk 6.52)

Slagingspercentage Gemiddeld cijfer Centraal Eindexamen (CE)

Profielkeuzes

Van de leerlingen op een zelfstandig gymnasium kies 61% voor een NT-profiel (Natuur en Techniek), NG (Natuur en Gezondheid) of een combinatie daarvan. Aan de andere kant kiest 39% van de leerlingen kiest voor CM (Cultuur en Maatschappij), EM (Economie en Maatschappij) of een combinatie van beide profielen. Over de jaren heen is dit beeld redelijk stabiel.
Landelijk gezien liggen de keuzes voor de profielen op een VWO voor een N-profiel op 59% en een M-profiel op 41%. Op de gymnasia zijn er vooral meer leerlingen met een dubbelprofiel NT/NG of CM/EM dan op een regulier VWO (respectievelijk 19% tegenover 14% en 13% tegenover 6%)

Bron: Gymnasiale enquête & Vensters voor Verantwoording, VO-Raad

Profielkeuze leerlingen gymnasiaProfielkeuze landelijk VWO

© 2023 Stichting het Zelfstandig Gymnasium | site by studio V&V