header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium

Stichting het Zelfstandig Gymnasium

Inspirerende conferentie over kansengelijkheid op gymnasia

Nieuws |

We kijken terug op een zeer positieve conferentie op 6 juni over het actieonderzoek Kansengelijkheid op gymnasia waar wij als SHZG samen met de Vrije Universiteit en 25 zelfstandige gymnasia nu twee jaar mee bezig zijn. Tijdens een talkshow met Maurice Crul (VU) en Ismintha Waldring (VU), José van Zwieten (SHZG), Sebastiaan Voorn (Stedelijk Gymnasium Haarlem) en Koppe Koppeschaar (Trinitas Gymnasium Almere) werd een tussenbalans opgemaakt: waar liggen de grootste uitdagingen en welke interventies lijken goed te werken? Welke verschillen zien we tussen gymnasia met een behoorlijk diverse populatie en de scholen met een vrij homogene groep leerlingen?

Het actieonderzoek richt zich op drie focusgebieden: het diverser maken van de instroom, het voorkomen van voortijdige uitstroom en het vergroten van het thuisgevoel van álle leerlingen. Duidelijk is wel dat thuisgevoel een scharnierbegrip is.

In de workshopronde kon gekozen worden voor een gesprek over leiding geven aan diversiteit en er waren twee workshops waarin handvatten werden gegeven voor het dagelijks werk in de klas. Hester Radstake van Bureau Common Ground liet zien hoe je met leerlingen in gesprek kan gaan over maatschappelijk gevoelige onderwerpen. En in een door de SHZG ontwikkelde workshop over het omgaan met discriminatie in de klas kon meteen geoefend worden met trainingsacteur Joyce van den Berg.

Daarna volgde een inspiratiessessie waarin de scholen ervaringen en ideeën uitwisselden over interventies waar zij mee bezig zijn. Aan bod kwamen bijvoorbeeld activiteiten om de bewustwording bij het personeel te vergroten over het thuisgevoel van verschillende leerlingen, de activiteiten die scholen of leerlingen zelf organiseren om aandacht te geven aan culturele diversiteit en activiteiten om leerlingen beter te laten ‘landen’ op school zoals talentklassen voor groep 8 leerlingen, speciale avonden voor nieuwe ouders. Daarnaast is verteld over de ontwikkeling van een programma om leerlingen vanaf klas 3 te laten instromen op het gymnasium.

De eerlijke conclusie van de middag was dat we nog veel werk te verzetten hebben om de diversiteit te vergroten en ervoor te zorgen dat álle leerlingen zich thuis voelen op het gymnasium. Tegelijkertijd was het bemoedigend om te zien dat veel scholen daar met overtuiging hard aan werken en dat het heel inspirerend en helpend is om op dit vlak van elkaar te leren. Intisar, één van de twee leerlingen die de spoken word wedstrijd over thuisgevoel op school hadden gewonnen, zei het treffend in haar slotwoord:

Dus laten wij kijken naar de spiegels, naar de hokjes, naar onszelf. 

Om te zeggen dat wij, ons zijn. 

Wie op de hoogte wil blijven van de voortgang van het actieonderzoek, kan zich via info@gymnasia.nl zich aanmelden voor onze mailinglijst.

© 2024 Stichting het Zelfstandig Gymnasium | site by studio V&V