header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
header stichting het zelfstandig gymnasium
SHZG Header
header stichting het zelfstandig gymnasium

Stichting het Zelfstandig Gymnasium

Leernetwerk Welbevinden: aandacht voor de groep

Nieuws |

Samen met het Trimbos Instituut organiseert de SHZG in het schooljaar 2023-2024 een leernetwerk Welbevinden. Vijftien scholen doen hieraan mee. Het thema welbevinden leeft op veel van de gymnasia en in het leernetwerk doen de deelnemers inspiratie op om hier preventief en schoolbreed aan te werken.

De tweede bijeenkomst van dit leernetwerk vond plaats op 7 december. Net als bij de eerste bijeenkomst was de opkomst groot en werden er veel ervaringen uitgewisseld. Er is gesproken over het belang van een visie op het thema welbevinden binnen de school en de mate waarin die expliciet en zichtbaar is. Daarna hield Ivo Dokman een interactieve lezing over groepsdynamiek in de school. Welke patronen doen zich voor in de klas? En hoe kun je kijken naar deze patronen? Ivo gaf veel praktische voorbeelden en reikte een theoretische bril aan om naar deze groepsdynamiek te kijken.

Op 29 januari 2024 staat de derde bijeenkomst van het leernetwerk gepland. Dan verdiepen we ons in mentaal welbevinden: zowel in prestatiedruk & stress als in veerkracht & optimisme. We doen dit onder leiding van Margot Peeters van de Universiteit Utrecht en Hanneke Visser, schoolpsycholoog.

© 2024 Stichting het Zelfstandig Gymnasium | site by studio V&V